Livsløpet

Filosofien Livsløpet springer ut av, er de praksiserfaringer jeg har gjort i møte med mennesker livet har gått i stykker for. Livsløpet er en betegnelse som viser til tilværelsens ulike faser fra fødsel til død. 

På vår ferd i livet oppstår det hendelser av ulik art. I møte med hverdagen må hver og en av oss gjøre valg som får konsekvenser for vår livskvalitet. Dersom uforutsette hendelser og egne valg fører oss inn i en tilværelse som ikke lenger er bærekraftig, vil vår psykiske og fysiske helse utfordres. Livsløps-tenkningen vil gi deg hjelp til å gjenvinne fotfeste i livet.

Vårt mål er å gi deg hjelp til å finne frem til et bærekraftig liv i bevegelse, der du ikke forbruker mer resurser enn det du har. Med våre livsfremmende tjenester, vil vi gjennom kliniske tester, livsutviklingssamtaler, og ikke minst, fysisk aktivitet, bidra til at du gjenoppdager den helsefremmende effekt et liv i bevegelse har på ånd, sjel og kropp. 

Vi vil dele vår kunnskap og innsikt, så du kan erfare at de gode endringene du gjør i livet, vil styrke din psykiske og fysiske helse. 

Blir du med oss på reisen?

Det handler om bevegelse
Det handler om bevegelse
Leap of faith
Leap of faith