Samarbeidspartnere

Mine samarbeidspartnere hjelper meg til startstreken i VM i Chicago Marathon. Takk! Resten må jeg gjøre selv.

Det handler om bevegelse!

Jeg løper langt på Grislet Kneipp fra Baker Klausen


Med Kondis.no får jeg inspirasjon til å gjøre jobben


"At Zirq we are committed to be part of the solution for the worldwide plastic problem"