Tjenester


Prestasjonslab

I vår prestasjonslab vil du som mosjonist, supermosjonist eller toppidrettsutøver, møte en pilot og en lege som er sammen om de ulike testene.

Noen av testene gjøres på vår Woodway 4Front mølle. Piloten vil påse at du utfører testen riktig.

Vår lege tar laktatprøvene og setter resultatet inn i skjemaet for din profil. Vi vil da finne ditt terskelnivå. 

Vår sykepleier og ernæringsfysiolog vil foreta InBody analysen. 

På bakgrunn av de forskjellige testresultatene settes det opp et bærekraftig kosthold og treningsprogram for deg.

Vår prestasjonslab er under oppbygning, men ta kontakt allerede nå for en forberedende samtale.

Kliniske tester, analyser og treningsprogram

 1. VO2 Max (kommer)
 2. Laktatprofil-terskelfart
 3. InBody analyse (kommer)
 4. Kostholds-program
 5. Trenings-program

Livsutviklings-samtaler

Gjennom våre livsutviklingssamtaler vil du få hjelp til å se din tilværelse i sammenheng. For alt henger sammen med alt. Likevel ser du deg noen ganger blind på det som er deg nærmest, ditt eget liv. 

Da kan det være både nyttig og godt å få snakke med en erfaren samtalepartner som evner å gå sammen med deg. Sammen finner vi en farbar vei i et eksistensielt landskap som består av relasjoner, arbeid og fritid.

Samtalen

Vi møtes for en samtale, ute i bevegelse eller inne over en kopp kaffe. 

Jeg har aldri sluttet å undre meg over de forløsende øyeblikk som oppstår i en trygg ubundet samtale. Vår samtale kan endre ditt liv.
Foredrag  

Med våre foredrag og podcast vil vi i en populærvitenskapelig sjanger, formidle både kunnskap og erfaring om hva som skal til for å leve gode og bærekraftige liv.

 Våre foredrag:

 1. "Bare i bevegelse er sunnhet og helse og finne" - en blikk på Søren Kirkegaards påstand
 2. "Alt henger sammen med alt" - et foredrag om forutsetningene for et bærekraftig liv
 3. "Litt etikk takk" om vårt moralske kompass
 4. "Kommunikasjon, den herlige dansen"
 5. "Klart jeg kan"- et foredrag om å gå langt
 6. "Deltagar og tilskodar" - om Hans Skjervheims dialogfilosofi
 7. "Kunsten og kreativiteten i livet"- et spørsmål om rytme
 8. "Et hellig forløsende øyeblikk" en undersøkelse av det noen ganger ordløse, men alltid forløsende øyeblikk i møtet 

Din Coach

Mange sliter med å komme seg over "dørstokkmila". 

Med en erfaren coach vil du få hjelp til å komme deg ut av døra, slik at du kommer i bevegelse.

Sammen kan dere utforske ulike former for fysisk aktivitet, så finner du helt sikkert noe som passer for deg.

Vår Coach tilrettelegger for enkeltpersoner, grupper og din bedrift.


Din ledsager

Trenger du en ledsager, en som kan trene sammen med deg eller være med deg på løp?


Ta kontakt så finner vi ut av det!

Undervisning

Med undervisning i livsnære tema, vil du bli utrustet til å ta grep i eget liv, og bli istand til å identifisere årsaken til at du er overbelastet. 

Kanskje skyldes det livsstilen, en presset økonomi, samlivsproblemer, egen sykdom eller i nær familie?

Våre tema:

 1. Energilekkasjer
 2. Søvnhygiene
 3. Restitusjon og trening
 4. Kosthold og ernæring
 5. Mentalt trening
 6. Sorg og tap
 7. Livshistorien
 8. Sosiale relasjoner

Kurs

Vi tilbyr disse kursene:         (kommer)

 1. Førstehjelp
 2. Kosthold og livsstil 
 3. Røykestopp